Specialistisch adviseur Inkomensgegevens – De Belastingdienst – Apeldoorn

De Belastingdienst

Vind je ook dat de burger centraal moet staan als het gaat om gegevens die de overheid over hem heeft? En vind je ook dat dat in het bijzonder geldt voor inkomensgegevens waarover de Belastingdienst beschikt? Dan is dit jouw kans om hiermee aan het werk te gaan bij het team Inkomensgegevens (IKG) van de afdeling Inwinnen en Beschikbaar stellen van Gegevens (IBG) binnen de directie Centrale administratieve processen (CAP). Directie CAP verzorgt de massale verwerking van de aangiften en ondersteunt de fiscale processen binnen de Belastingdienst. Daarnaast is CAP domeineigenaar en bronhouder van de Basisregistratie Inkomens (BRI). De BRI is 1 van de 10 basisregistraties van de overheid.

Als resultaat van de fiscale processen, beschikt de Belastingdienst over een breed scala aan inkomensgegevens. Team IKG stelt deze op basis van wettelijke regels beschikbaar aan andere overheidsorganisaties. Daarnaast kunnen burgers op MijnOverheid en MBD hun geregistreerd inkomen inzien en daarover een inkomensverklaring opvragen of downloaden.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Gezien de ontwikkelingen binnen het stelsel en het programma Regie op Gegevens dienen de beschikbare voorzieningen voor het verstrekken van inkomensgegevens en de BRI te worden doorontwikkeld. Op welke wijze, in welk tempo en onder welke voorwaarden, zijn aspecten waar jij je mee bezig gaat houden. Jij gaat zorgen:

Voor een visie op de toekomst van de BRI en het verstrekken van andere inkomensgegevens waarbij regie op gegevens voor de burger gestalte krijgt. De visie verwoord je in een roadmap. Daarbij zorg je dat interne en externe stakeholders worden aangehaakt bij de visie.
Voor advisering van het management van CAP op strategisch niveau over de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties en Regie op Gegevens. Je vertaalt dit naar de impact voor de verstrekking van inkomensgegevens en de BRI en hoe zich dat verhoudt tot de eigen vernieuwing van de gegevens binnen de Belastingdienst.
Voor het voorbereiden van bestuurlijke overleggen rond Regie op Gegevens en het coördineren van de afstemming daarover intern binnen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.
Voor het vertegenwoordigen van de Belastingdienst als bronhouder van de BRI in bestuurlijke overleggen en werkgroepen rond het stelsel van basisregistraties en Regie op Gegevens zoals de pilot Digitale Inkomenstoets, het Virtueel Inkomensloket of werkgroepen rond de Loonaangifteketen. Daarbij ben je soms voorzitter en heb je soms een secretarisrol.
Voor het monitoren van de productie. Daarbij bewaak je eventuele risico’s. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kwaliteit van de inkomensgegevens aantoonbaar goed is en dat de eigen administratieve organisatie en interne controle op orde zijn en de risico’s zijn geïnventariseerd en gemitigeerd.

Een bijzondere baan, omdat

In het kader van de interbestuurlijke datastrategie, wordt het stelsel van basisregistraties de komende jaren doorontwikkeld tot een federatief datastelsel. Daarbij is het in het kader van de digitale overheid belangrijk dat burgers meer regie krijgen op gegevens die de overheid over hen heeft. Dat betekent in de eerste plaats dat burgers beter inzage moeten krijgen in welke inkomensgegevens de Belastingdienst van hen heeft en aan welke overheidsorganisaties die worden verstrekt. Ten tweede dat het makkelijker moet worden voor burgers om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren en ten derde dat burgers inkomensgegevens digitaal moeten kunnen delen met derden.

“De ene keer vertegenwoordig je de Belastingdienst in een overleg over de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties op de langere termijn, een ander moment zit je midden in een discussie over hoe nu digitaal inkomensgegevens te verstrekken, terwijl de juridische kaders daarvoor nog in ontwikkeling zijn. Je voelt je als een spin in het web, tussen een grote diversiteit aan interne en externe stakeholders en een breed scala aan ontwikkelingen dat van invloed is op de doorontwikkeling van de processen voor het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst”, aldus Doekele, specialistisch adviseur Inkomensgegevens bij de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij je?

Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in de informatiekunde of een andere voor deze functie relevante richting.
Je hebt ervaring met het werken in een bestuurlijke en interdepartementale context in een grote complexe organisatie.
Je bent bekend met het stelsel van basisregistraties en overheidsbrede afspraken, standaarden en voorzieningen daarin.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Hoofdzaken onderscheid je moeiteloos van bijzaken.
Verder ben je sociaal, verbindend en nauwkeurig, en je kunt je gemakkelijk aanpassen. Samenwerken en zelfreflectie zijn voor jou vanzelfsprekend.
Je wilt jezelf voortdurend blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk.
En je bent een toegankelijke en enthousiasmerende collega.

Jouw competenties

bestuurssensitiviteit
overtuigingskracht
netwerken
resultaatgerichtheid
samenwerken
motiveren

De afdeling – Directie Centrale Administratieve Processen

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies.

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: