Senior Java-developer microservices – De Belastingdienst – Apeldoorn

De Belastingdienst

Jij bent de leadbouwer van het scrumteam dat onder meer met microservices de nieuwe applicatie voor het inzien en wijzigen van rekeninggegevens verder uitbouwt en herstructureert. Je maakt technologiekeuzes voor de applicatie in nauw overleg met architecten, business en de andere Java-experts in je team. Zo houd je de applicatie up-to-date en draag je bij aan een goede beschikbaarheid van de rekeninggegevens van burgers en bedrijven.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Inning & Betalingsverkeer zorgt voor de gehele Belastingdienst dat belasting wordt geïnd en dat toeslagen en teruggaven tijdig en correct worden uitbetaald. Dit zijn massale processen waarvoor een goede en actuele administratie van bankrekeninggegevens en incassomachtigingen cruciaal is. Het team Rekeningafspraken draagt zorg voor de ontwikkeling en het onderhoud van deze rekeningadministratie. Deze basisadministratie is 24/7 beschikbaar voor burgers en bedrijven die via portalen hun rekeninggegevens kunnen inzien en wijzigen. En voor onze medewerkers en de vele interne geautomatiseerde processen die deze administratie gebruiken voor innen en betalen.

Met twee enthousiaste scrumteams werken we de komende jaren aan een grondige vernieuwing van de applicatie, waarbij – uiteraard – de winkel tijdens de verbouwing gewoon open blijft en we de nieuwste voorhanden technologieën toepassen in een zeer complex applicatielandschap. De kern van jouw werkzaamheden als developer bestaat uit het bouwen aan nieuwe en bestaande ICT-services. Vanuit je senioriteit breng je jouw kennis en ervaring op het gebied van microservices over op je mede-teamleden en geef je richting aan het bouwproces.

Een bijzondere baan, omdat…

Jouw werk belangrijk is voor collega’s, burgers en bedrijven. Bijna iedereen heeft wel een belang bij de inzage en het gebruik van rekeninggegevens.
Je als teamlid van een agile-team een maximale bijdrage levert aan de teamprestatie.
Je een (pro)actieve bijdrage levert aan de verschillende agile-events.
Je er samen met de andere teamleden voor zorgt dat de gecommitteerde sprintdoelen gehaald worden.

“Ik sta als Java-engineer vooraan bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van containerhosting en microservices.” Thomas, Java-developer.

Wanneer past deze baan bij je?

Je hebt aantoonbaar hbo-werk- en -denkniveau.
Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring met het ontwikkelen in Java EE.
Je hebt brede kennis van continuous integration, continuous delivery en DevOps.
Je beheerst diverse frameworks en tooling, zoals MicroServices, Java Spring Boot, Maven, Tekton/Jenkins, OpenShift, SonarQube, Cucumber, BDD, DDD, Git & JIRA. Heb je ook kennis van Kafka en Angular? Dan is dat mooi meegenomen.
Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
Je hebt bij voorkeur ervaring met het geven van presentaties en workshops en met het coachen van mensen.

Jouw competenties

analyseren
samenwerken
klantgerichtheid
resultaatgerichtheid
plannen en organiseren

De afdeling – Directie Informatievoorziening/IBSDe Directie Informatievoorziening (IV) wil de gehele Belastingdienst optimaal te ondersteunen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En om die doelstelling te realiseren, wordt het IV-landschap voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd. Net als dat om de complexiteit van dat IV-landschap te verminderen continu wordt gezocht naar standaardtoepassingen. IV werkt hiervoor agile, multidisciplinaire en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer verschuift richting de business.

Integratie Business Services (IBS) dat IV-voorzieningen realiseert die aansluiten op de ketens in het primair proces.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: