Releasetrain-engineer – De Belastingdienst – Apeldoorn

De Belastingdienst

Als Belastingdienst willen we een wendbare organisatie zijn én blijven op het gebied van gegevens en regels. Als releasetrain-engineer vervul jij hierin een sleutelrol. Jij helpt de teams binnen de afdeling IV Generieke Voorzieningen Gegevens in Apeldoorn om toegevoegde waarde te blijven leveren voor de business in de vorm van goede, robuuste ICT die de Belastingdienstprocessen optimaal ondersteunt.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Binnen de Belastingdienst is er een hoge urgentie om gegevens van burgers en bedrijven goed en conform wetgeving in te winnen, te beheren en te verstrekken. Met moderne technologie en ICT. In jouw rol van RTE faciliteer je de ICT teams van de afdeling IV Generieke Voorziening Gegevens zo optimaal mogelijk. Je stelt alles in het werk om te zorgen voor een agile releasetrain die snel en efficiënt naar het einddoel rijdt.

Gelukkig heeft de agile-werkwijze voor jou geen geheimen. Je toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid om samen met de teams tijdig en kwalitatief goede ICT te ontwikkelen door middel van een agile werkwijze. Dat betekent dat je agile-events organiseert en faciliteert, zoals scrums of scrums, de workshop Inspect & Adapt, en Big Room Planning. Daarnaast signaleer en bewaak je risico’s en afhankelijkheden. En voer je, in samenwerking met teamleiders en scrum-masters, verbeteringen door. Verder analyseer je periodiek Jira Hygiene, waarna je zorgt voor eventuele bijsturing. Tot slot stel je de PI-objectives vast, los je obstakels op en verbeter je het proces.

Een bijzondere baan, omdat…

De afdeling IV Gegevens bestaat uit ambitieuze professionals die opgesteld staan om gegevens centraal beschikbaar te krijgen, houden en veilig beschikbaar te stellen aan de relevante partijen binnen en buiten de Belastingdienst. Hiermee dragen we direct bij aan de strategische doelstellingen van de Belastingdienst en daarmee ook aan een financieel gezond Nederland. Grip op gegevens is de continuïteit van morgen.
Je als RTE volop ruimte krijgt om langs de agile principes het werk hierin te organiseren en te optimaliseren.
Je komt te werken in een organisatie die volop in beweging is.

“Verbinden, zorgen dat het proces om waarde te creëren voor de business goed verloopt, begeleiden, coachen, risico’s mitigeren, obstakels weghalen en het overzicht bewaren. En dat teamoverstijgend! Dat is het mooie aan mijn rol als releasetrain-engineer.” Dennis, releasetrain-engineer.

Wanneer past deze baan bij je?

Je hebt minimaal wo-werk- en –denkniveau.
Je bent bij voorkeur gecertificeerd releasetrain-engineer en/of SAFe Agilist.
Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het aansturen van projecten.

Jouw competenties

organisatiesensitiviteit
resultaatgerichtheid
plannen en organiseren
overtuigingskracht
netwerken

De afdeling – Directie Informatievoorziening/GV

De Directie Informatievoorziening (IV) wil de gehele Belastingdienst optimaal te ondersteunen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En om die doelstelling te realiseren, wordt het IV-landschap voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd. Net als dat om de complexiteit van dat IV-landschap te verminderen continu wordt gezocht naar standaardtoepassingen. IV werkt hiervoor agile, multidisciplinaire en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer verschuift richting de business.

Generieke voorzieningen (GV) die de inzet van generieke middelen realiseert en exploiteert.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: