Cluster secretaris – De Belastingdienst – Apeldoorn

De Belastingdienst

Cluster secretaris

De directie centrale administratieve processen (CAP) richt zich op een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven. Ook zijn we verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van massale productieprocessen. Het MT cluster Heffing wil graag de juiste stuurinformatie toegankelijk hebben én op de juiste wijze sturen; binnen de teams en afdelingen, maar ook als collectief.

Het MT van het cluster Heffing stelt gezamenlijk de strategische prioriteiten, bijvoorbeeld op het vlak van de verdeling van resources en temporisering. Hiervoor wordt binnen het cluster heffing van de directie CAP een nieuw team bedrijfsvoering opgezet. Voor de interne beheersing van de zeven afdelingen binnen het cluster wordt door dit team nauw samen gewerkt met control en bedrijfsvoering van de afdeling centrale functies binnen de directie CAP.

We zijn op zoek naar een actieve collega die het fijn vindt om de clusterdirecteur te ontzorgen en die gedreven is om in een dynamische omgeving proactief een bijdrage te leveren aan zowel strategische als meer tactische- en praktische zaken.

Dit doe je bij de de Belastingdienst
Je werkt vanuit het team bedrijfsvoering voor de clusterdirecteur. Dankzij jouw brede ervaring als (cluster-)secretaris schrikt het complexe werkveld binnen CAP en cluster Heffing jou allesbehalve af.

Vanuit jouw rol sta je de directeur cluster Heffing met raad en daad bij. Zijn er zaken complex of kennen ze een tijdsdruk? Dankzij jouw inzicht, overtuigingskracht, professionele en vooral verbindende houding zorg jij voor overzicht en rust.

Als clustersecretaris richt je je voornamelijk op de tactisch/strategische voorbereiding (zowel op inhoud als op proces en coördinatie) van diverse gremia ter ondersteuning van de clusterdirecteur.
Als clustersecretaris maak je overleg- en vergaderstukken gereed en voer je regie op de uitvraag en aanlevering van stukken.
Je doet voorstellen voor verbetering en prioritering van onderwerpen en doet voorstellen voor agenda-onderwerpen die in lijn zijn met de strategische prioriteiten van het team.
Je stelt de MT-agenda op, coördineert de bijbehorende documentenstroom en toetst deze op volledigheid en juistheid.
Ook zorg je voor de verslaglegging van het MT. Je bewaakt de voortgang en afhandeling van lopende bestuurlijke onderwerpen, de besluitvorming en actiepunten, en je ziet toe op de naleving en samenhang.
Je bewaakt de follow-up van genomen besluiten en acteert hierop door het inschakelen van de juiste personen en expertises binnen het cluster, zodat je processen in gang zet.
Je speelt een belangrijke rol in het bewaken van de uitvoering van het jaarplan en van de MT-besluiten, via de MT-agenda en de verslaglegging van het MT.

Een bijzondere baan, omdat
je als een spin in het web werkt. In deze functie organiseer je samenwerking en creëer je draagvlak, bijvoorbeeld door het organiseren van directie-of teambrede bijeenkomsten en het (mede)organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten die de samenwerking en professionalisering verder bevorderen.

“Als managementteam en organisatie willen we efficiënt samenwerken vanuit overzicht , inzicht en in verbinding met onze relevante omgeving. In dat speelveld kent iedereen zijn of haar taak en pakt verantwoordelijkheid zodat we samen een geweldig resultaat kunnen neerzetten en onze doelstellingen bereiken”, Gertie, directeur cluster Heffing.

Wanneer past deze baan bij je?

Je hebt hbo/wo – denkniveau
Je hebt een afgeronde opleiding in een relevante richting (wo-diploma is een pré)
Je weet wat er binnen de organisatie en omgeving gebeurt en hebt al ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving
Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met complexe bedrijfsvoeringprocessen en kunt goed uit de voeten in complexe omgevingen
Je hebt kennis van bestuurlijke omgevingen en kunt goed samenwerken met in- en externe stakeholders
Je bent vaardig in het duiden van overzichten op basis van betrouwbare gegevens
Je kunt goed netwerken, adviseren, plannen en organiseren
Je kunt mensen overtuigen en hebt een praktische mentaliteit
Microsoft Office heeft geen geheimen voor jou

Jouw competenties
• communicatieve vaardigheden
• initiatief
• netwerken
• omgevingsbewustzijn
• plannen en organiseren

De afdeling – Directie Centrale Administratieve Processen

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies.

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: