Business Architect – De Belastingdienst – Apeldoorn

De Belastingdienst

De directie centrale administratieve processen (CAP) van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor massale (fabrieksmatige en kantoor)processen van klant tot klant. Hierin werken transactieprocessen, toezichtprocessen en inning als één geheel met elkaar samen. Het binnen de afdeling Centrale Functies gepositioneerde team proces- en productiekwaliteit is verantwoordelijk voor kaders en inrichting van de logistieke beheersing van deze samenwerkende processen. Een centrale positie binnen de belastingdienstorganisatie, omdat de gebruikers van de producten verspreid zitten over CAP, Douane en SSO F&MI.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Als Business architect proces- en productiebesturing ben jij de verbindende factor tussen verschillende stakeholders en weet je precies hoe je alle belangen bij elkaar kunt brengen. Jij zorgt voor een up-to-date bedrijfsarchitectuur voor het deeldomein proces- en productiebesturing. Naast de besturing van processen en productie, omvat die architectuur ook productieplanning, monitoring en herstel. Voor de productieplanning speelt een grote verbeterslag, waarbij jij zorgt dat deze voldoet aan de architectuurkaders en aansluit op de andere domeinen.

Dit doe je niet alleen. Samen met drie professionals werk jij aan de gewenste ontwikkeling van proces- en productiebesturing, met als doel om de logistieke beheersing van de Belastingdienstprocessen en de data daarbinnen te verhogen.
Samen zorgen jullie voor het uitwerken van concepten en kaders, geven jullie advies en zorgen jullie voor optimalisatie van processen en de inrichting van nieuwe of gewijzigde processen en de besturing ervan. Op deze wijze kan de organisatie zich in de gewenste richting ontwikkelen. Je hebt daarbij oog voor de procesaspecten zoals logistieke juistheid, tijdigheid, volledigheid en beveiliging.

Je treedt op als adviseur van het management en geeft richting aan het ontwerp en de inrichting van proces- en productiebesturing binnen de kaders van de concernarchitectuur en de domeinarchitectuur. Ook adviseer je collega-architecten op het onderwerp en zorg je ervoor dat de businessarchitectuur en de IV-architectuur synchroon lopen.

Een bijzondere baan, omdat
• Je voor een van de grootste gegevensverwerkers van Nederland werkt.
• Je bijdraagt aan de verandering en vernieuwing van de proces- en productiebesturing van de Belastingdienst.
• Jouw deskundigheid goed van pas komt in de vele vraagstukken die er op het gebied van businessarchitectuur spelen.

“Het beheer en de besturing van de belastingdienstprocessen verbeteren. En daarmee bijdragen aan een betere dienstverlening aan burger en bedrijf. Daar doe ik het als businessanalist voor!” Hendrie Druijff, Business Analist.

Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt wo werk- en denkniveau.
• Je hebt ervaring met het neerzetten van plannings- en beheerprocessen rondom omvangrijke, geautomatiseerde transactie- en administratieve productieprocessen.
• Je hebt kennis van organisatieveranderings-, inrichtings- en procesprincipes en hebt ruime ervaring in het toepassen ervan.
• Je bent bekend met de agilewerkwijze in IV-voortbrengingsprocessen.
• Je hebt affiniteit met automatisering.
• Je kunt conceptueel denken, een visie ontwikkelen en hierover adviseren.

Jouw competenties
• organisatiesensitiviteit
• analyseren
• overtuigingskracht
• netwerken
• creativiteit

De afdeling – Directie Centrale Administratieve Processen

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies.

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: